Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Geen categorie

Op twee km afstand van De Kan Hoeve. Voor de vogelliefhebber.

Wat zou het toch geweldig zijn als de oorspronkelijke bewoners, de kraanvogels, terugkeren naar de Kraanlânnen. Aan deze bijzondere vogels heeft dit gebied zijn naam te danken. In de zestiende eeuw broedden ze in het gebied.

Helaas hebben deze sierlijke vogels het gebied al heel lang geleden verlaten, omdat hun leefgebied van uitgestrekt moerasbos steeds kleiner werd. Ze verdwenen zelfs helemaal uit Nederland, maar in 2001 klonk hun kenmerkende trompetgeschal weer in het Fochteloërveen. Sinds die tijd broeden daar deze sierlijke vogels. Dankzij een herinrichting van de Kraanlânnen is de kans hun terugkeer naar It Fryske Gea vergroot. Het gebied ligt er in ieder geval klaar voor en moerasvogels en de otters profiteren hiervan volop mee.